ਹੈਲਥ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜੜ੍ਹੋਂ ਜਾਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ-ਵਿਗੜੇ ਰੋਗ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ : 9988422261, 9988422262

ਨਾਭੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰਵਸ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਾਭੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ‘ਚ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤੇਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਭੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ADDRESS :BANGA HEER BROTHER, SCO HONDA CITY, VISHAL MEGA MART, OPP BUS STAND, PHAGWARA, CONTACT :9988422261, 9988422262, 9988422263

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button